כתם הפרי - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: חיים שיריון
?????: זאב נחמה
???: זאב נחמה+תמיר קליסקי
????/?: אתניקס
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM22
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.218
רוקדים מס. 20
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 78 (W182)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 5 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס.116 - קלטת שמע
רוקדים מס.182 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????