שירו לאדוני - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1977
????/?: שלמה בכר
?????: אין
???: טובי דוד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
?÷?? ?????÷?: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1978 - [Dal78] - (1978) -
LP-Hamecholelet - Hadarim 9 - (1978) -
LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
רישום צעדים: Toby David - Hamecholelet Hadarim IX *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????