אתמול - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: ויקטור גבאי
?????: אילן גולדהירש
???: כריסטו ניקולופולוס
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 40
רוקדים מס. DVD 36
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 40 - CD
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים מס. 2 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????