ערב בא - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 1960
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: עודד אבישר
לחן: אריה לבנון
מבצע/ת: עליזה קאשי, שמעון בר
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Dance With Rivka-Tikva 98-(1965)
הערות: Became Mechol Hasheket, Also sung by Oshik Levi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה