הספנים - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אמנון שאולי
?????: נתן אלתרמן
???: יוסף גולנד
????/?: בומבה צור
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 268 - CD
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
?????: Also sung by Tzatz Vetzatza
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????