פרח הורה - דוד סויסה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1980
????/?: דוד סויסה
?????: בצלאל אלוני
???: אביהו מדינה
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
רוקדים מס. VCD-1
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2010
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 4 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
?????: Also sung by Sadnat Shchunah Hatikvah, Dana International
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????