יש עת לעמל - יעקב קמחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1951
????/?: יעקב קמחי
?????: אין
???: ידידיה אדמון
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחול מיאמי 1998
עמנואל מס. 10
עמנואל מס.208
עמנואל מס.214
רוקדים מס. DVD 15
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Israeli Folk Dance Festival - Tikva 80 - (1963) - Fred Berk
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
הורה כיף 32 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס.152 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????