ברינה יקצורו - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1992
????/?: חיים שיריון
?????:
???: מאיר יעיש
????/?: דקלון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 63 (W125)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.125 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.125 (in Hebrew)
?????: sma Hazormin Bedimah
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????