לעולם לא מאוחר - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: חיים שיריון
?????: יואב יצחק
???: יואב יצחק
????/?: דקלון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
עמנואל מס. 22
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 6 - CD
רוקדים מס.121 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.121 (in Hebrew)
?????: Also sung by Yoav Itzhak
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????