אש החיים - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1991
????/?: ספי אביב
?????: אהוד מנור
???: מרוקאי
????/?: אבי טולדנו
?÷?? ?????: Israel Shiker Workshop 1991
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM26
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.116 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????