הורה מיכל - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1974
????/?: ספי אביב
?????: אין
???: יוסף מילוא
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM26
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
עמנואל מס. 8
רוקדים מס. 11
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
LP-These Flowers: Israeli Folk Dances - CBS 25611 - Sefi Aviv
הורה כיף 11 - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 8 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????