מה שתיכון נכון - חנה ניצן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: חנה ניצן
?????: אהוד מנור
???: נורית הירש
????/?: דוד פישר
?÷?? ?????: ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.128 (in Hebrew)
?????: Also Sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????