מגע של מלאך - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: ויקטור גבאי
?????: שימרית אור
???: מטוני
????/?: מושיק דר
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
חגיגה - DVD-2005
חגיגה - DVD-2006
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - DVD # 1
מחול מיאמי VCD 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
עמנואל מס. 39
עמנואל מס.113 - ויקטור גבאי
רוקדים מס. DVD 34
ריקודי עם - מחנה יונה 1996
ריקודי עם - סבבה 2005
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 16 (W159)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 18 - CD
ויקטור גבאי - לרקוד עם ויקטור גבאי - 1998 - CD
ויקטור גבאי מס. 2 - 1999 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2006 חלק 1 + 2 - CD
טוביה טישלר+ רוני סימן-טוב R252 - CD # 1
מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס.159 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים מס. 1 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????