פנטזיה - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: טוביה טישלר
?????: דודו ברק
???: עממי צועני
????/?: לאה לופטין
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 41
רוקדים מס. DVD 36
ריקודי עם - מחנה יונה 1996
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 72 (W158)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 18 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים מס.158 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????