הי בייבי - אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 2002
יוצר/ת: אייל אליהו
מילים:
לחן:
מבצע/ת: ד.ג'. אוצי
מקור וידאו: מחול אביב 2002
מחול השלום 2005
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
סדנת השתלמות מס.10 (R216-May 2002)
רוקדים מס. DVD 70
מקור המוזיקה: אבי לוי - הורה כיף 2002 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2002 - CD
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
סדנת הישתלמות מס.10 (10 מאי 2002)- R216 - CD
רוקדים 76 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה