בלילה על הדשא - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1986
????/?: שלום עמר
?????: אסתר ניצן
???: יאיר רוזנבלום
????/?: אייל גולן
?÷?? ?????: מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
עמנואל מס. 24
עמנואל מס.230
רוקדים מס. 23
ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1990
?÷?? ?????÷?: יוני כאר - מיני מחנה 2002 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
?????: Chavurat Zemer Pikud Hatzaf
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????