פנטום האופרה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: ישראל שיקר
?????: אהוד מנור
???: אנדרו לוייד וובר
????/?: שלוה ברטי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
רוקדים מס. 364 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 15 (W155)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 364 - CD
רוקדים מס.155 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????