גן העדן האסור - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1995
????/?: שלמה ממן
?????: דני שושן
???: ארמני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Pacifica New Zealand 2002
מחול אירופה 1996
רוקדים מס. DVD 129
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 69 (W148)
ריקודי עם עם- שלמה ממן No. 1-A&B
?÷?? ?????÷?: רוקדים CD R129
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
שלמה ממן - נווה מדבר - ממן 1 - CD
?????: Or Shimi Tavori
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????