הולס השני - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1995
????/?: יואב אשריאל
?????:
???: שוסטאקוביץ'
????/?: אנדרה רייה ותמורתו
?÷?? ?????: עמנואל מס.231
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 14 (W151)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 20 - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רוקדים מס.155 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????