נשקיני נא - טוביה טישלר וגילה פז
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1995
יוצר/ת: טוביה טישלר וגילה פז
מילים: גרי אקשטיין
לחן: גרי אקשטיין
מבצע/ת: גרי אקשטיין
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - מחנה יונה 1996
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 73 (W162)
ריקודיה 1995
מקור המוזיקה: הורה כיף 17 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.162 - קלטת שמע
רוקדים מס.166 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה