אל תוותרי - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: חיים שיריון
?????: צבי שרף
???: צבי שרף
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
עמנואל מס.104
עמנואל מס.201
רוקדים מס. 315 DVD
ריקודי עם - כיף חורף 1990
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 8 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR8]
רוקדים 315 - CD
רוקדים מס. 66 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????