טינטן בנת - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1969
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: עממי תימני
???: עממי תמני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Rokdim Choref 1996
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. DVD 139
?÷?? ?????÷?: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Folk and Festive Dances-[FFD]Hed Artzi BAN 14105-(1972L) R. Sturman
מושיקו הלוי מס. 3 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 3+4
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 139 - CD
רוקדים מס. 9 - קלטת שמע
?????: sma Ashlayot
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????