טרבוקה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1995
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: ג'ורג'י בר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחול אירופה 1995
מחול מיאמי 1995
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
עמנואל מס. 40
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 35
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 5 (W160)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
?÷?? ?????÷?: CD-2011 #15 מחנה אביב
הורה כיף 17 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.160 - קלטת שמע
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
???? ??÷???? / ????: מחנה אביב 2011
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????