אני חושב עלייך - שלומי נגרין
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1990
????/?: שלומי נגרין
?????:
???: לונדון ביט
????/?: לונדון ביט
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM38
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
רוקדים מס. 4
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 7 (W129)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 4 - CD
רוקדים מס. 81 - קלטת שמע
רוקדים מס.129 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.81 (in Hebrew)
?????: aka Ani Yechola Laazor, aka Ani Choshev Alayich
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????