מזמור שיר - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1980
????/?: דני דאסא
?????: תנ"כי
???: עממי מסורתי
????/?: יידיל ווארדינגר
?÷?? ?????: Kochavim 2009
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
ריקוד חורף - 2005 - CD
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2009
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: Psalm 92:1-6,12-16
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????