בלב אחד - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1978
????/?: יואב אשריאל
?????: חיים חפר
???: דב זלצר
????/?: חדוות עמרני
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
רוקדים מס. 357 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
הורה כיף 33 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים 357 - CD
רוקדים 51 - CD
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
?????: Also sung by Chedvah and David
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????