שלושים בצל - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1990
????/?: ישראל שיקר
?????: אהוד מנור
???: תמיר קליסקי
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
הורה כיף 1990
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
פינג'אן 1990
רוקדים עם ישראל שיקר (רוקדים 108)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 20 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים מס. 94 - קלטת שמע
רוקדים מס.109 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.109 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.94 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????