הושט יד לשלום - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????????
???: 1978
????/?: מוטי אלפסי
?????: עוזי חיטמן
???: עוזי חיטמן
????/?: סקסטה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Horshat Yad Lashalom - Hadarim 11 - (1980) - S. + Moti Alfasi
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????