שובה אלי - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1978
????/?: בנצי תירם
?????: עמוס אטינגר
???: יוסף הדר
????/?: העמרנים
?÷?? ?????: הורה כיף 1992
עמנואל מס.117
רוקדים מס. 43
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1978 - Y-111 - (1978) - B. Tiram and Y. Eden
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
מטמונים 2 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????