יא מורי - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1990
יוצר/ת: משה תלם
מילים: מנולו קלאוזנר
לחן: מנולו קלאוזנר
מבצע/ת: צביה בר
מקור וידאו: Ashdod 2019
הורה כיף 1990
מחול אירופה 2002
מחול אירופה 2011
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
משה תלם- DVD 2006
מקור המוזיקה: מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2010
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה