נאום היונה - ראובן פרטוק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: ראובן פרטוק
?????: אהוד מנור
???: נתן כהן
????/?: הנשמות הטהורות
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 74 (W153)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.153 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????