בין החומות - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: מאיר יעיש
???: מאיר יעיש
????/?: דקלון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחול אירופה 1995
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. 35
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 5 (W160)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
רמה ריקודיה 2007 DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 17 - CD
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.160 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????