צל ומי באר - חיים שיריון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1987
????/?: חיים שיריון
?????: יורם טהרלב
???: לוי שער
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
עמנואל מס.104
עמנואל מס.207
עמנואל מס.214
רוקדים מס. 31
ריקודי עם - כיף חורף 1990
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 18 - CD
חגיגה 1992 - קלטת שמע
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 66 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????