הורה עיתים - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: אבנר נעים
?????:
???: נחמיה בן תור
????/?: אסתר  בן-שבת
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
רוקדים מס. 293 DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 10 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR10]
מטמונים 4 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 293 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
?????: 1st Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????