גם-לי-אל - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1996
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מושיקו הלוי 1996
מחול אירופה 1996
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1997
רוקדים מס. DVD 136
ריקוד עם מושיקו (MIH6)
ריקוד עם מושיקו 2003
ריקוד עם מושיקו 2004
ריקודי עם - תמרון 1997
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי - אוסטרליה 2004 - CD
מושיקו הלוי MIH 95-96 - CD
סדנת הישתלמות מס.14 R221 - CD
רוקדים 136 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: Dedicated to Eliyahu Gamliel 70th
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????