עינייך יונים - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1985
????/?: דני דאסא
?????: אין
???: עמינדב אלוני
????/?: פיני כהן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
LP-Sabras *3-Recreational Folkdances of Israel-[SBR2] ME1011-M. Eskayo
דני דאסא 2 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
ריקוד חורף - 2005 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????