הורה חדרה - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1972
????/?: יענקל'ה לוי
?????: אין
???: נירה וניצן רבינוביץ
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Hora Sheleg 2009
DVD-Machol Pacifica IFD New Zealand 2005
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.102
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2009
LP-Carmit - Hadarim 6 - (1976L) - Shlomo Bachar
LP-Garden of Eden - Blue Star 1977 [YE77] - (1977) - Ya’akov Eden
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יענקל'ה לוי - 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
ריקודי החגים של ילדים - CD
רישום צעדים: Carmit *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????