בן יה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1989
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: מושיקו יצחק הלוי
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
מושיקו הלוי 1991
מחול אביב 2000
מחול אביב 2001
מחול אביב DVD 2013
מחול השלום 2005
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
רוקדים מס. DVD 134
ריקודי עם - תמרון 2000
ריקודי עם - תמרון 2001
ריקודי עם - תמרון 2002
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 9+10
מחול אביב 2001 - CD
מחול אביב 2013 - CD
רוקדים 134 - CD
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ruth Goodman Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????