תני לי רגע - יוסף רוזוליו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1996
????/?: יוסף רוזוליו
?????: יואב יצחק
???: נחום עושרי
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: הורה כיף 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
רוקדים מס. DVD 40
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 9 (W177)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 20 - CD
רוקדים 44 - CD
רוקדים מס.172 - קלטת שמע
רוקדים מס.177 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????