בארץ אהבתי - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: אורן שמואל
?????: לאה גולדברג
???: מוני אמריליו
????/?: רוחמה רז
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 40
רוקדים מס. 260 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 74 (W153)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 260 - CD
רוקדים 47 - CD
רוקדים מס.153 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????