אם תלכי - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1986
????/?: שלמה ממן
?????: אין
???: עמי גלעד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Shlomo Mamam Productions 1
הורה כיף 1991
מחול אירופה 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. DVD 122
שלמה ממן מס.7 - DVD R125
?÷?? ?????÷?: מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים 122 - CD
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
שלמה ממן מס.7 -רוקדים CD R125
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????