תפילת מיכל - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1972
????/?: משה אסקיו
?????: בצלאל אלוני
???: אריה לבנון
????/?: גילה בשארי
?÷?? ?????: Horati 2001
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
רוקדים מס. 363 DVD
ריקודי עם - סבבה 2004
?÷?? ?????÷?: LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 13 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 296 - CD
רוקדים 363 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Zooz workshop with M.Eskayo, A. Levy + E. Biton
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: Eskayo's daughter Michal
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????