תפילת מיכל - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1972
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: בצלאל אלוני
לחן: אריה לבנון
מבצע/ת: גילה בשארי
מקור וידאו: Horati 2001
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
רוקדים מס. 363 DVD
ריקודי עם - סבבה 2004
מקור המוזיקה: LP-Moshe Eskayo IFC 5 - 45rpm [IFC6] - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 13 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 296 - CD
רוקדים 363 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Zooz workshop with M.Eskayo, A. Levy + E. Biton
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
הערות: Eskayo's daughter Michal
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה