שתו עדרים - יונתן כרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1955
????/?: יונתן כרמון
?????: אלכסנדר פן
???: נחום נרדי
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Bikurim - Blue Star 1978 K+R 8051 NI [BIK] - (1978) - Ya’akov Eden
LP-Kadima: Folkdances of Israel - IFC 2 - (1972) - Moshe Eskayo
LP-Moshe Eskayo Presents IFC 3 - IFC 3 - (1974) - Moshe Eskayo
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ariel Zilbe, Ora Zitner, Esther Ofarim, Bracha Tzfira
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????