הרועה הקטנה - יונתן כרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1959
????/?: יונתן כרמון
?????: רפאל אליעז
???: משה וילנסקי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Moshe Eskayo Presents IFC 3 - IFC 3 - (1974) - Moshe Eskayo
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
הורה כיף 22 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
מחנה ריקוד 2005 - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: Or Shoshana Damari
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????