בגלל הרוח - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: שלומי שבת
לחן: לאה שבת
מבצע/ת: שלומי שבת
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 1 (R204-April 2000)
רוקדים מס. 418
ריקודי עם עם שלמה ממן - 1999
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 3
מקור המוזיקה: רוקדים 65 - CD
שלמה ממן - פעמוני מזרח - ממן 3 - CD
שלמה ממן - ריקודי עם ישראליים דצמ 2002 - CD
הערות: aka Rak Biglal Haruach, Or Gidi Gov, Or ron Shuval
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה