כח להמשיך - שרון אלקאסלסי + גדי ביטון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1997
????/?: שרון אלקאסלסי + גדי ביטון
?????: אהוד מנור
???: נחמיה שרעבי
????/?: בועז שרעבי
?÷?? ?????: גדי ביטון רקוד לחייך 1997
רוקדים מס. 45
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 107)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 10 (W180)
ריקודי עם - תמרון 1997
?÷?? ?????÷?: גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
רוקדים 47 - CD
רוקדים מס.180 - קלטת שמע
?????: Ist Dance for Sharon Alkaslassy
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????