דבקה דור - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1986
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: מושיקו יצחק הלוי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2011
DVD-הילולה 2007
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM12
מושיקו הלוי 1991
מחול אביב 2001
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. DVD 142
ריקודי עם - רמה 2003
?÷?? ?????÷?: מושיקו הלוי מס. 8 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
רוקדים 142 - CD
רוקדים מס. 29 - קלטת שמע
רוקדים מס.124 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dance Taught-Nikoda Camp 2014 with Noana Malki & Tamir Shalev
זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.124 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????