בשדות הירוקים - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יורם טהרלב
???: נחום היימן
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
הילולים DVD - 2003
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. 339 DVD
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
ריקודי עם - רמה 2003
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 1
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
?÷?? ?????÷?: LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
LP-Sabras 6 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR6]
רוני סימן טוב \ אבי פרץ 1990 - קלטת שמע
רוקדים 339 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס.126 - קלטת שמע
רוקדים מס.160 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.126 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????