אל תראוני - זאב חבצלת
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1950
????/?: זאב חבצלת
?????: תנ"כי
???: עמנואל עמירן
????/?: גאולה זוהר
?÷?? ?????: רוקדים מס. 311 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - שורשים (W203)
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
LP-Israeli Folk Dance Festival - Tikva 80 - (1963) - Fred Berk
הורה כיף 28 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 1 - CD
רוקדים 273 - CD
רוקדים 311 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: Song Of Songs 1:5-6
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????