את לי אור - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אבנר נעים
?????: יוני רועה
???: יוני רועה
????/?: עופר לוי, לאה לופטין
?÷?? ?????: DVD-MachoLA 2015
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
הורה כיף 1999
מחול מיאמי 1998
עמנואל מס. 36
רוקדים מס. DVD 24
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 68 (W145)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 12 - CD
הורה כיף 1999 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.145 - קלטת שמע
?????: Also sung by Yoni Ro'eh
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????